Bewonerscollectief

Bewonerscollectief 2018-08-15T12:23:14+00:00

Stephan Wetzels CPO Voorzitter

Toen in oktober 2014 zich de mogelijkheid voordeed een huizenblok te kopen in Utrecht als onderdeel van de grootschalige vernieuwing van de wijk Kanaleneiland, heb ik samen met Ruben het initiatief genomen de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Vanuit samenwerking met de Gemeente werd besloten een collectief te vormen dat zich bereid toonde te investeren in de wijk in zowel duurzame, sociale als financiële zin. Sindsdien zijn we wekelijks intensief bezig om alle betrokken partijen af te stemmen, zodat er eind 2018 een volledig verduurzaamd blok is opgeleverd, waarmee de belofte van SVKoop wordt ingelost. 3 aannemers, meer dan honderd vergaderingen en duizend e-mails verder, ben ik er van overtuigd dat we de weg hebben geplaveid voor iets wat over korte tijd de gewoonste zaak van de wereld is: namelijk op basis van energieneutraal bouwen een wijk duurzaam versterken. Ik hoop dat iedereen dan de vruchten kan plukken waar we ons jaren voor hebben ingezet.

Ruben van den Bogaard CPO-Projectleider

Ik ben enthousiast over de kansen die de revitalisering van Kanaleneiland biedt. Voor Utrechtse begrippen kunnen we tegen beheersbare kosten op een zeer gunstige plek wonen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de omgeving. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat N0M de standaard kan worden om gedateerde woningen een nieuw duurzaam leven te geven. Dit is financieel verantwoord en goed voor het milieu.
Als CPO projectleider bewaar ik het overzicht over het hele traject en de inhoud. Naast samenstellen van de groep en verhelderen van mogelijkheden en verwachtingen onderhoud ik intensief contact met de gemeente Utrecht, waaronder SP-wethouder Paulus Jansen die een belangrijke en enthousiaste rol heeft Kanaleneiland duurzaam te vernieuwen. Ook heb ik me erop toegelegd de toezeggingen rond N0M bij zowel gemeente als aannemer zo goed mogelijk te bewaken om tot een optimaal resultaat te komen. Dat is nodig, gelet op het pionierskarakter van het project. Ik zie er naar uit om met mijn gezin van drie jonge kinderen Kanaleneiland naar een nieuw duurzaam plan te brengen