Wij zijn een collectief van 10 huishoudens, variërend van starters tot aan gezinnen met jonge kinderen. In oktober 2014 zijn we begonnen met de aankoop van 10 kluswoningen aan de Auriollaan en de Bernadottelaan om in de zomer van 2017 het volledige woonblok energieneutraal te hebben vernieuwbouwd. Wij zien in zowel de wijk Kanaleneiland als in de woningen mogelijkheden om een mooie en duurzame leefplek te creëren.

Velen van ons wonen al jaren in de wijk en hebben zich verbonden met de plek als zodanig, en met de diversiteit aan culturen  en creatieve kansen die er aanwezig zijn. Op allerlei manieren dragen we nu al bij aan de sociale cohesie en ontwikkeling van de wijk en dat zullen we blijven doen.

Wij hebben het initiatief genomen om de wijk sociaal en ecologisch naar een hoger niveau te tillen zodat er een hoger woongenot ontstaat, met onder andere economische waardeontwikkeling als gevolg. Ons huizenblok is onderdeel van grootschalige vernieuwing van Kanaleneiland die voorziet in meer diversiteit en kwaliteit aan (koop) woningen en appartementen.cropped-Eiland-00-logo-1.png

Stephan

CPO Voorzitter

Toen in oktober 2014 zich de mogelijkheid voordeed een huizenblok te kopen in Utrecht als onderdeel van de grootschalige vernieuwing van de wijk Kanaleneiland, heb ik samen met Ruben het initiatief genomen de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Vanuit samenwerking met de Gemeente werd besloten een collectief te vormen dat zich bereid toonde te investeren in de wijk in zowel duurzame, sociale als financiële zin. Sindsdien zijn we wekelijks intensief bezig om alle betrokken partijen af te stemmen, zodat er tegen december 2017 een volledig verduurzaamd blok is opgeleverd, waarmee de belofte van SVKoop wordt ingelost. 3 aannemers, meer dan honderd vergaderingen en duizend e-mails verder, ben ik er van overtuigd dat we de weg hebben geplaveid voor iets wat over korte tijd de gewoonste zaak van de wereld is: namelijk op basis van energieneutraal bouwen een wijk duurzaam versterken. Ik hoop dat iedereen dan de vruchten kan plukken voor waar we ons jaren voor hebben ingezet.

Ruben

CPO Projectleider

Ik ben enthousiast over de kansen die de revitalisering van Kanaleneiland biedt. Voor Utrechtse begrippen kunnen we tegen beheersbare kosten op een zeer gunstige plek wonen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de omgeving. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat N0M de standaard kan worden om gedateerde woningen een nieuw duurzaam leven te geven. Dit is financieel verantwoord en goed voor het milieu.
Als CPO projectleider bewaar ik het overzicht over het hele traject en de inhoud. Naast samenstellen van de groep en verhelderen van mogelijkheden en verwachtingen onderhoud ik intensief contact met de gemeente Utrecht, waaronder SP-wethouder Paulus Jansen die een belangrijke en enthousiaste rol heeft Kanaleneiland duurzaam te vernieuwen. Ook heb ik me erop toegelegd de toezeggingen rond N0M bij zowel gemeente als aannemer zo goed mogelijk te bewaken om tot een optimaal resultaat te komen. Dat is nodig, gelet op het pionierskarakter van het project. Ik zie er naar uit om met mijn gezin van drie jonge kinderen Kanaleneiland naar een nieuw duurzaam plan te brengen.

Taco & Veronika

We wonen sinds 2009 en 2012 in Kanaleneiland. Als een van de eerste bewoners van de creatieve broedplaats Eiland8, hebben we de afgelopen jaren de wijk in positieve zin zien veranderen. Eiland8 stond voor creativiteit, een micro-deeleconomie, duurzaamheid en veel sociale contact met buren. Toen Eiland8 ten einde kwam, vonden we het belangrijk alles wat met dit transitieproject in gang gezet was, niet verloren te laten gaan. Toen zich de kans aandiende om samen met buurtgenoten een pilot-project op te zetten en de woningen te renoveren naar Nul op de meter (NoM)woningen grepen we dat met beide handen aan.

Met dit project hopen we een kettingreactie te veroorzaken die andere particulieren aanzet hun woningen ook energiezuiniger te maken. Daarnaast vinden we het geweldig dat we op deze manier een verdere bijdrage kunnen leveren aan de vernieuwing van Kanaleneiland.

Binnen de organisatie van Eiland00 houden we ons bezig met bouwzaken en met het vinden van samenwerkingspartners. Ook in het dagelijkse leven zijn we veel met duurzaamheid bezig. Buiten onze vaste banen hebben we samen een onderneming: Space Inverters. De missie van onze onderneming is ‘het grijze vergroenen.’ En hoe doe je dat efficiënter dan je eigen huis te renoveren tot een duurzame energieneutrale woning?

Ellen

Als apotheker ben ik werkzaam als docent aan de Universiteit Utrecht. Na het afronden van mijn studie wilde ik graag een woning kopen. Terwijl ik me aan het oriënteren was, diende Eiland00 zich aan. Er is een aantal redenen waarom ik deelneem aan dit project. Allereerst bleek het (tegen de verwachtingen in) mogelijk om een hypotheek te krijgen voor dit project. Daarnaast sprak het idee ‘een goede buur’ zijn en samen met je buren een project oppakken aan. Ik hou wel van een uitdaging en ben geïnteresseerd in duurzaam leven ‘zonder geitenwollen sokken’. Hierdoor trok de combinatie van een nieuwe manier van duurzaam renoveren me aan. Het doel is dan ook om comfortabel duurzaam te kunnen wonen te midden van mensen die ik ken.

Voor de toekomst hoop ik dat het project mag leiden tot 10 mooie en comfortabele huizen en een hechte bewonersgroep. Daarnaast zou het mooi zijn als dit project aanleiding is om meer N0M-verbouwingen van soortgelijke huizen in Nederland te realiseren.

Ali

Lorem ipsum dolor sit amet

Gerrit & Henrieke

Sinds 2007 wonen we met veel plezier in de wijk Kanaleneiland. We hebben er inmiddels 3 kinderen gekregen en zijn van plan hier nog een tijd te blijven wonen. Daarom was het een logische stap om ons huurhuis te verruilen voor een koopwoning. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor ons en we vinden het belangrijk om te proberen zo te leven dat de aarde ook voor onze kinderen een goede plek zal zijn. Daarom willen we onze woning graag energieneutraal maken.

Egbert

Lorem ipsum dolor sit amet

Kees

 

 

 

Mats & Inge

Wij zijn in dit project gestapt met het idee dat we een duurzame woning naar ons wens kunnen creëren en op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de wijkvernieuwing en het milieu. Mats is werkzaam in de solarindustrie en Inge werkt bij de GGD.  Omdat wij de woning geheel naar wens kunnen realiseren is dit project extra interessant voor ons.

Freek & Dianne

Lorem ipsum dolor sit amet

Gerben Bos Msc.

Technisch adviseur

Ik begeleid het bewonerscollectief in het realiseren van de N0M-woningen, vanuit het adviesbureau BERGENBOS.

bergenbos-logo-jpg-groot1Ons specialisme is energiezuinig (ver)bouwen en renoveren. De eindgebruiker staat bij ons centraal en aan de hand van verschillende rekenmethodieken proberen we op een dynamische wijze, een waardevolle en kosteneffectieve bijdrage te leveren aan projecten. Vanaf het start van het project, waarbij meegedacht wordt met de architect op onder meer het gebied van het ontwerp zo energie-efficiënt uit te werken en goede bouwkundige detaillering. Tot meedenken en uitwerking van installaties en het doorrekenen van het gebouw op energieprestaties, warmtevraag en koelbehoefte.  Naast de aanwezigheid op bouw en bewonersvergaderingen worden tijdens het project ook gerichte bouwplaatscontroles uitgevoerd. Kwaliteit wordt ook gemeten en getoetst, tussentijds en net voor oplevering worden er blowerdoortesten, op onderdruk en overdruk, uitgevoerd en als de klimatologische omstandigheden het toelaten ook infrarood opnames gemaakt (warmtebeelden) van het gebouw, zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde. Met alle partijen werken we samen, want samenwerken is voor ons het sleutelwoord tot succes en een goed gebouw voor de eindgebruiker!